Legislativa

Změna podmínek na Křetínce 1 a Rusavě 2B

Vážené rybářky a rybářky, v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry: 1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 zdůvodů opravy hrázového...