Legislativa

Informace k používání odhazovacích olůvek

Odbor životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje vydal pravidla pro používání odhazovadích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb. Rybáři, kteří používají tyto olůvka, která zůstávají v povrchové vodě, se touto činností dopouštějí přestupku dle §122 odst. 3...

Změna podmínek na Křetínce 1 a Rusavě 2B

Vážené rybářky a rybářky, v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry: 1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 zdůvodů opravy hrázového...