O spolku


Stručná historie pobočného spolku Brno 4 Moravského rybářského svazu a obhospodařovaných revírů

Potok Říčka byl původně majetkem rodiny Mitrovských. Po 1. světové válce byla tato voda zakoupena cechem líšeňských obuvníků. Tito zde poprvé vysadili pstruhy potoční, kteří zde nalezli ty nejlepší podmínky. Původní obsádku tvořila bílá ryba, která byla hlavní potravou pro vysazeného pstruha potočního, který se zde rozmnožil.

Ve 30. letech zakoupil Říčku Ing. Břetislav Polcar, který revír vlastnil až do založení rybářské organizace.

Rybářská organizace byla založena v roce 1952, měla 33 členů. Prvním předsedou byl zvolen Rajmund Konečný, místopředsedou Václav Sobol a jednatelem Václav Hradil. Začínají první úpravy toku Říčky budováním komorových splavů. Začíná i budování nádrží na toku Říčky.

Rok 1953
Správa rekreačních lesů města Brna, zahájila za velké pomoci členů rybářské organizace budování první nádrže „rybník pod Hornekem“.

Rok 1955
Započaty práce na budování druhé vodní nádrže „pod Hádkem“. Dokončení nádrže a zarybnění pstruhem potočním bylo v roce 1958 – 59.

Rok 1959
Zahájen projekt pro výstavbu pstruží líhně, avšak pro nedostatek finančních prostředků, výstavba odročena na rok 1963.

Rok 1961
Třetí nádrž „u Muchovy boudy“ začala budovat Technická a zahradní správa města Brna. Nádrž byla dokončena v roce 1962.

Rok 1964
Práce na budování čtvrté nádrže „pod Hrádkem“ a páté nádrže „u Kadlecova mlýna“ začaly skoro současně.

Rok 1965
Dokončena a zarybněna nádrž „u Kadlecova mlýna“.

Rok 1967
Dokončena a zarybněna nádrž „pod Hrádkem“. V tomto roce byla dokončena výstavba pstruží líhně „pod Hádkem“ a její produkce započata v roce 1968.

Skončilo období velkých změn revíru ( v té době pod názvem ČRS MO Brno 10 ) , na kterých se podíleli členové organizace. Ta až do roku 1981 sdružovala 350 členů. V roce 1981 došlo k ustavení nové org. pod názvem ČRS MO Brno 4, s návazností na rajonizací členů podle bydliště. K naší organizaci byla přičleněna i organizace Holásky, s revírem Ivanovický potok 1. Uvedenou rajonizací počet členů včetně mládeže stoupl na 2160.

V roce 1990 dochází k osamostatnění Jihomoravského kraje pod novým názvem Moravský rybářský svaz , jehož součástí je i naše místní organizace Brno 4. Od uvedeného roku sdružuje organizace rybáře městských částí spadajících do bývalé územní oblasti Brno 4 a přilehlých obcí :

Líšeň, Horákov, Mokrá, Hostěnice, Židenice, Černovice, Juliánov, Holásky, Brněnské Ivanovice, Rebešovice, Chrlice, Tuřany.

Rozsáhlému územnímu celku odpovídá i početná členská základna, jedna z největších organizací v Jihomoravském kraji.