S blížícím se koncem roku nadchází čas rekapitulace a administrativní přípravy na novou rybářskou sezonu. Níže naleznete aktuální pokyny a informace vydané líšeňským PS Brno 4.

Pokud jste neobdrželi žádanku a pokyny do své poštovní schránky, na konci stránky máte tyto dokumenty v elektronické podobě ke stažení.

!!! POZOR, OD 1.1.2024 ZMĚNA BANOVNÍHO SPOJENÍ (ČÍSLA ÚČTU) PS !!!
NOVĚ 214680259/0600

 1. Pro úhradu členského poplatku a povolenky využijte přednostně bezhotovostní platby. Je možná úhrada platební kartou přes platební terminál přímo na výdejním místě v sídle pobočného spolku.
  Hotovostní platby jen vyjímečně!
  .
 2. Pro vydání členství a povolenky nutno předložit: člen. legitimaci, platný ryb. lístek a vyplněnou Žádanku. Noví žadatelé o členství také vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů – GDPR“.
  .
 3. Členskou udržovací známku v daném roce není možné doplatit na známku povolenkovou. V tomto případě je nutno zakoupit členskou povolenkovou známku novou (bez náhrady).
  .
 4. Nárok na poloviční povolenku mají :
  – držitelé průkazu OZP a to pro kategorii ZTP (doložit příslušným dokladem)
  – studenti do 26 let věku (doložit příslušným dokladem)
  .
 5. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů.
  .
 6. Členové , kteří žádají vyřízení dokladů poštou musí provést :
  Na adresu PS zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek (oboustr. kopii), povolenku k lovu a sumář do 15.1., nebo podací lístek dle bodu 7, příp. kopii dokladů dle bodu 2, 4, 9. Dále zaslat příslušnou částku za uvedené platby včetně poštovného 200,- Kč. Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně a to po připsání hrazené částky na účet PS. V případě, že podklady nebudou kompletní, bude žádost odložena bez vyřízení.
  .
 7. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet PS, nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení příjemci rozpis plateb (dle žádanky). K výdeji povolenky je nutné přiložit potvrzení o platbě vytištěné z počítače, nebo kopii poštovní složenky, bez toho nebude povolenka vydána. Číslo účtu: 214680259/0600 var. symbol: uveďte evid. číslo člena.
  .
 8. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s, p.s. Brno 4, Ondráčkova 129, 628 00, Brno. Pokud by výdejní den připadl na státem uznaný svátek, výdejní den se ruší.

  !!! v prosinci 2023 nebudou povolenky vydávány !!!

  LEDEN 2024 2.1. – 11.1. úterý – čtvrtek 10.00 – 12.00 hod 15.00 – 17.00 hod
  LEDEN 2024 16.1. – 30.1. úterý – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod
  ÚNOR 2024 1.2. – 23.2. úterý – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod
  ÚNOR 2024 27.2. – 29.2. úterý – čtvrtek 10.00 – 12.00 hod 15.00 – 17.00 hod
  BŘEZEN – DUBEN 2024 každý čtvrtek 15.00 – 17.00 hod
  KVĚTEN – LISTOPAD 2024 každý čtvrtek v lichém týdnu 15.00 – 17.00 hod
  .
 9. Informace pro případné nové členy:
  Školení nových členů se uskuteční: 9.3.2024 a 13.4.2024 a 7.9.2024 vždy v 8.00 hod. v klubovně pobočného spolku Brno 4, Ondráčkova 129, Brno – Líšeň. Zájemci o školení se musí předem registrovat na stránkách spolku – www.mrsbrno4.cz
  .
 10. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 16.3.2024 v 9,00 hod. v Brně Líšni, Základní škola Holzova, ul. Holzova 1

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2024 !


Dokumenty ke stažení: