Poslední říjnovou soboru provedli členové výboru pobočného spolku slov chovných potoků, kam byli vysazeni naši malí potočáci z pstruží líhně v Ochozi u rybníka Hádek.

Délka slovených ryb se pohybovala okolo 8 cm a jejich kondice byla výborná. Pstruzi přibyli nejen co do velikosti, ale i síly, což dokazuje jejich příkladná stavba těla.

Celá akce započala okolo osmé hodiny ranní slovem Lhoteckého potoka a dále pokračovala slovem dalších toků, načež byli pstroužci převezeni a vypuštěni do větší tůně nad rybníkem Hornek, odkud mohou vyjet proti proudu Říčky a najít si svá nová stanoviště.

Slov trval celé dopoledne a jak víme, u poctivé práce vyhládne, proto účastníci ocenili připravené občerstvení.