Vážené rybářky a rybářky,

v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:

1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1s platností od 19.7.2021 zdůvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,

2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2Bs okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
– minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
– počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené

Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.