Odbor životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje vydal pravidla pro používání odhazovadích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb.

Rybáři, kteří používají tyto olůvka, která zůstávají v povrchové vodě, se touto činností dopouštějí přestupku dle §122 odst. 3 vodního zákona.

Děkujeme za pochopení a respektování nových pravidel.