V tištěné podobě aktuálně platných BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby:

  1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben
  2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

Oba nedostatky jsou sice jednoznačně stanoveny platnou legislativou, nicméně může nastat situace, kdy některý z lovících se bude snažit těchto chyb využít.

Opravené znění obecných BPVRP pro MP revíry si můžete stáhnout níže.