Zurčení tekoucí vody vystřídalo období ticha v naší líhni pod Hádeckým rybníkem, což znamená jediné: Nový cyklus aktivit vedoucích k úspěšnému odchovu nové generace pstruha potočního nyní zaměstnává členy výboru pobočného spolku.

Prvních 30 000 ks jiker v očním bodu bylo zakoupeno ve Pstruhařství Skalní mlýn v Lažánkách u Blanska na začátku ledna. Dalších 30 000 jiker bylo v únoru přivezeno z Jablunkova.

Členové výboru si rozdělili směny a obden jezdí do líhně kontrolovat nejen stav jiker a plůdku, ale také kvalitu a teplotu přiváděné vody či průtok na přívodech do aparátů.

Zprávy z líhně jsou pozitivní, obojí násada se těší prvotřídní kondici, úhyn je zcela minimální. První dávka jiker je již vykulena, jak můžete vidět na videu pod článkem. Prozatím vše vypadá velmi dobře.


Jak probíhá líhnutí pstruha potočního popisuje tato série článků.