Pobočný spolek Brno 4 zakoupil do své rybí líhně u Hádeckého rybníka 60 000 jiker Pstruha Obecného. Nákup se uskutečnil u prověřených dodavatelů ryb s původním rodokmenem divoké formy pstruha, který zaručuje udržení kvalitního genofondu domácího druhu.

Výtěr pstruha se provádí na konci listopadu, kdy se nejdříve uměle vytřou chovné jikernačky (2-3 tisíce jiker na rybu) a následně se provede opravdu rychlé oplodnění mlíčím, které má po styku s vodou životnost okolo 25 sekund. Po oplodnění se jikry umístí do tzv. zugských lahví, kde se nejdříve propláchnou větším proudem čisté vody, aby se k sobě nelepily a pak se nechají při menším průtoku vyvíjet.

Zugské lahve v Ochozské líhni připravené na výtěr ostroretek

Na začátku ledna se pak jikry dostanou do stádia očních bodů, kdy jsou již patrné oči budoucích rybiček. Jikry nově snesou i mírně nešetrné zacházení a mohou být tedy přepraveny do jiných líhní ve speciálních boxech, jako to bylo i v našem případě.

Přepravní box s jikrami pro naši líheň

Jikry se v naší líhni umístily do Ruckel-Vackova aparátu, kde na síťovaných vložkách čekají až do svého vykulení. V této době je nezbytné jikry pravidelně kontrolovat, jemně je promíchat a pinzetou odebírat odumřelé či plísní napadené jikry.

Přebírání odumřelých jiker v Ruckel-Vackově aparátu

Po vykulení pak plůdky asi 1 – 1,5 měsíce nehybně leží a tráví žloutkový váček. V druhém týdnu dubna mají plůdky váčky strávené a jsou připraveny na pomalé rozkrmení ve speciálních žlabech. Divoké formy pstruha nelze rozkrmovat granulemi, používá se tedy mražený plankton.

První vykulený plůdek se žloutkovým váčkem, jikry ve stádiu očních bodů
Rozkrmovací žlaby čekající na malé pstroužky

Je na místě podotknout, že se „našim“ jikrám prozatím daří skvěle a vypadá to, že se můžeme těšit na novou generaci našeho jediného původního druhu pstruha. O jejich kondici vás budeme informovat.