Pobočný spolek Brno 4 zakoupil do své rybí líhně u Hádeckého rybníka 60 000 jiker Pstruha Obecného. Nákup se uskutečnil u prověřených dodavatelů ryb s původním rodokmenem divoké formy pstruha, který zaručuje udržení kvalitního genofondu domácího druhu.

Výtěr pstruha se provádí na konci listopadu, kdy se nejdříve uměle vytřou chovné jikernačky (2-3 tisíce jiker na rybu) a následně se provede opravdu rychlé oplodnění mlíčím, které má po styku s vodou životnost okolo 25 sekund. Po oplodnění se jikry nejdříve propláchnou větším proudem čisté vody, aby se k sobě nelepily a pak se nechají při menším průtoku vyvíjet. Vývoj trvá 500-520 denních stupňů /teplota vody krát počet dnů/.

Zugské lahve v Ochozské líhni připravené na výtěr ostroretek

Na začátku ledna se pak jikry dostanou do stádia očních bodů (po cca 240-260 denních stupních), kdy jsou již patrné oči (tzv. oční body) budoucích rybiček. Jikry nově snesou i mírně nešetrné zacházení a mohou být tedy přepraveny do jiných líhní ve speciálních boxech, jako to bylo i v našem případě.

Přepravní box s jikrami pro naši líheň

Jikry se v naší líhni umístily do Ruckel-Vackova aparátu, kde na síťovaných vložkách čekají až do svého vykulení. V této době je nezbytné jikry pravidelně kontrolovat, jemně je promíchat a pinzetou odebírat odumřelé či plísní napadené jikry.

Přebírání odumřelých jiker v Ruckel-Vackově aparátu

Po vylíhnutí, správně vykulení, pak plůdky téměř nehybně leží a tráví žloutkový váček. Po strávení cca ½ žloutkového váčku se začíná plůdek přikrmovat speciálními granulemi. Po strávení cca 2/3 váčku se již rozplavaný plůdek vysazuje do chovných potoků, kde v přirozeném prostředí žije 1 – 2 roky. Po uplynutí této doby se ryby, teď již „násadové“ velikosti, sloví a vysadí do revíru.

Plůdek Pstruha Obecného (Potočního) je také možné odchovat do tržní velikosti na tzv. chovných žlabech, tento způsob odchovu však v našich podmínkách nelze použít.

První vykulený plůdek se žloutkovým váčkem, jikry ve stádiu očních bodů
Rozkrmovací žlaby čekající na malé pstroužky

Je na místě podotknout, že se „našim“ jikrám prozatím daří skvěle a vypadá to, že se můžeme těšit na novou generaci našeho jediného původního druhu pstruha. O jejich kondici vás budeme informovat.