Připomínáme naším členům, že v sobotu 25. března od 9 hodin se koná výroční členská schůze našeho spolku.

Místo konání schůze: Základní škola na ulici Holzova 1 v Brně – Líšni.

Občerstvení zajištěno, těšíme se Vaši hojnou účast!

Výbor p.s. Brno 4