V sobotu 25. března se od 9 hodin konala výroční členská schůze našeho pobočného spolku. Místem konání schůze byla dle tradice Základní škola na ulici Holzova 1 v Brně – Líšni. Na schůzi dorazilo 56 členů našeho pobočného spolku.

Pravidelná vzpomínka na zesnulé členy otevřela program schůze. Účastníky přivítal jednatel p.s., poté své příspěvky představili předseda p.s., hospodář p.s., předseda KRK a vedoucí odboru mládeže. Dále byly uděleny 2 čestné členství za práci pro p.s. Po přestávce se dle programu rozpoutala diskuze, která se týkala hlavně rybářské stráže, pytláctví a dalším nešvarům okolo vody.

Všechny přednesené návrhy byly odsouhlaseny, program schůze byl splněn a nezbývá nic jiného než se těšit na další setkání v příštím roce, snad v hojnějším počtu.

Výbor p.s. Brno 4