Kvůli četným srážkám, které předcházely zahájení letošní pstruhové sezony, se mezi rybníky Bahňák a Pod Hornekem protrhla hrázka s chodníčkem. Voda si zkrátila cestu a přestala téct k tomu vybudovaným kameným přepadem, čím by mohlo dojít k nadměrnému poklesu hladiny v horním vodním tělese a způsobit tím škody na místní fauně i floře.

Členové výboru pobočného spolku byli přinuceni okamžitě jednat. Nebyl čas na naplánování a realizaci dlouhodobě udržitelného řešení a muselo se přistoupit k okamžitému provizornímu zásahu. Základem je silné dubové prkno pevně usazené do podloží, zajištěné ocelovými segmenty. Nově vzniklá zábrana se následně zatěsnila vrstvou jílu.

Použitá technologie na opravu hrázky je sice historicky osvědčený postup, ale nebude fungovat věčně a na řadu bude muset přijít vodohospodářská úprava dle užívaných standardů.

Havarijní stav hrázky po četných deštích
Nové koryto si voda v hrázi vymele během několika hodin
Zajištění provizorní zábrany
Zatěsnění nové hrázky jílem
Konečná podoba provizorní opravy hrázky