Z jiker se na rozkulovacích aparátech postupně vylíhl plůdek pstruha potočního, u kterého po vstřebání žloutkového váčku nastal čas k přesunu do rozkmovacích žlabů. Tyto nově nainstalované žlaby jsou opatřeny vzduchováním i automatickým krmícím systémem.

S pravidelnou péčí členů výboru pobočného spolku o chod líhně, kdy se muselo řešit například zanášení přítoku vody do žlabů listím a dalšími nečistotami, se z malých vykulenců stali životaschopní pstroužci, kteří již čekají na nové bydliště v podobě chovného potoka. O jich přesunu do přirozeného prostředí si povíme ale až příště..

Vykulený plůdek se má čile k světu
Síto s plůdkem vytažené z vykulovacího aparátu
Přesun plůdku na sítech i následný oplach vyžaduje velkou opatrnost
Pohled do rozkmovacího žlabu po přesunu plůdku
Malí potočáci z jiker z Jablunkova…
…a jejich o 3 týdny starší příbuzní ze Skalního mlýna