V sobotu 19. srpna 2023 proběhla v naší pstruží líhni v Ochozi u rybníka Hádek dobrovolná brigáda členů výboru pobočného spolku.

V rámci této akce proběhl úklid vnitřních prostor líhně, usazovala se nová koryta pro vykulování rybího plůdku včetně instalace krmítek a vzduchování. Od nánosů bahna se čistila venkovní koryta i okrasný bazén s lekníny a samozřejmě proběhla údržba zelených ploch venkovního areálu rybochovu.

Děkujeme všem zúčastněným za odvedenou práci.

Nečekaný účastník brigády – plch velký