V minulém dílu o líhnutí potočáků v líhni pod Hádeckým rybníkem se plůdky přesunuly z aparátů do vykrmovacích žlabů, kde strávili asi měsíc a půl. Tam byly malí pstroužci vykrmováni mikrogranulemi a na začátku května dosáhli dostatečné velikosti, aby mohli být přesunuti do chovných potoků.

Za tímto účelem proběhl slov chovných potoků a následně byl vysazen plůdek našeho pstruha. Z této akce vám přinášíme pár záběrů, bohužel z důvodu nečekaného přesunutí termínu slovu bohužel nedošlo k plné fotodokumentaci přesunu či stádia plůdku.

Nové generaci pstruha potočního popřejme rychlý růst, dostatek vody a vyhnutí se všem vodním predátorům.