Program členské výroční schůze

Program výroční členské schůze

Výroční členská schůze se koná jednou za rok, každý čtvrtý rok se pak do programu zařazuje navíc bod „Volby do výboru p.s.“

Program-VČS-1