Pokyny 2021

Informace a pokyny

pro členy Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Brno 4

1. Pro úhradu členského poplatku a povolenky využijte přednostně bezhotovostní platby. Je možná úhrada platební kartou přes terminál přímo v kanceláři PS. Hotovostní platby jen vyjímečně!

2. Pro vydání členství a povolenky nutno předložit: čl. legitimaci, platný ryb. lístek, vyplněnou Žádanku.

3. Členskou udržovací známku v daném roce není možné doplatit na známku povolenkovou. V tomto případě je nutno zakoupit členskou povolenkovou známku novou (bez náhrady).

4. Nárok na poloviční povolenku mají :

  • držitelé průkazu OZP a to pro kategorii ZTP, doložit příslušným dokladem
  • studenti 26 roků, doložit příslušným dokladem

5. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce , ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů .

6. Členský příspěvek platí všichni členové nejpozději do konce února 2021! Členové, kteří neuhradí členský příspěvek do konce února, musí pro vydání rybářských dokladů uhradit i zápisné ve výši 1000 Kč.

7. Povolenku k lovu, včetně sumáře odevzdat nejpozději do 15.1.2021 ! buď v úřední hodiny do kanceláře p. s. Brno 4, nebo prokazatelně poštou (doporučeně).

8. Členové , kteří žádají vyřízení dokladů poštou musí provést :

  • Na adresu PS zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek (oboustr. kopii), povolenku k lovu a sumář do 15.1., nebo podací lístek dle bodu 7, případně kopii dokladů dle bodu 2, 4, 9. Dále zaslat příslušnou částku za uvedené platby včetně poštovného 150,- Kč . Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně a to po připsání hrazené částky na účet PS. V případě, že podklady nebudou kompletní, bude žádost odložena bez vyřízení.

9. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet PS, nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení příjemci rozpis plateb (dle žádanky). K výdeji povolenky je nutné přilož potvrzení o platbě z počítače nebo kopii poštovní složenky, bez toho nebude povolenka vydána. Číslo účtu: 127 910 853 / 0300 Var. symbol: uveďte evid. číslo člena.

 

10. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s, p.s. Brno 4, Ondráčkova 129, 628 00, Brno

  • !!! v prosinci 2020 nebudou povolenky vydávány !!!
  • LEDEN 2021 5.1. – 14.1. úterý a čtvrtek 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
  • LEDEN 2021 19.1. – 28.1. úterý a čtvrtek 15 – 17 hod.
  • ÚNOR 2021 2.2. – 11.2. úterý a čtvrtek 15 – 17 hod.
  • ÚNOR 2021 16.2. – 25.2. úterý a čtvrtek 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
  • BŘEZEN – DUBEN každý čtvrtek 15 – 17 hod.
  • KVĚTEN – LISTOPAD každý čtvrtek v lich. týdnu 15 – 17 hod.

11. Informace pro případné nové členy : Školení nových členů se uskuteční : 13.3.2021 a 11.09.2021 v 8,00 hod. v klubovně pobočného spolku Brno 4, Ondráčkova 129 – Líšeň

12. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 6. 3. 2021 v 9,00 hod. v Brně Líšni,  Základní škola Holzova, ul. Holzova 1

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2021 !

tel: kancelář +420702202825, v den a hodiny výdeje

e-mail: info@mrsbrno4.cz          www.stránky: www.mrsbrno4.cz

 S pozdravem “Petrův zdar”

výbor p. s. Brno 4 MRS,z.s.

Komentáře jsou vypnuty.