Pokyny 2023

Informace a pokyny

pro členy Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Brno 4

 1. Pro úhradu členského poplatku a povolenky využijte přednostně bezhotovostní platby. Je možná úhrada platební kartou přes terminál přímo v kanceláři PS. Hotovostní platby jen výjimečně!
 2. Pro vydání členství a povolenky nutno předložit: čl. legitimaci, platný ryb. lístek a vyplněnou Žádanku. Noví žadatelé o členství také vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů – GDPR“ !!!
 3. Členskou udržovací známku v daném roce není možné doplatit na známku povolenkovou. V tomto případě je nutno zakoupit členskou povolenkovou známku novou (bez náhrady).
 4. Nárok na poloviční povolenku mají:
  • držitelé průkazu OZP a to pro kategorii ZTP a ZTP/P, doložit příslušným dokladem
  • studenti do 26 let věku, doložit příslušným dokladem
 5. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů.
 6. Členský příspěvek platí všichni členové nejpozději do konce února 2023! Členové, kteří neuhradí členský příspěvek do konce února, musí pro vydání rybářských dokladů uhradit i zápisné ve výši 1000 Kč.
 7. Povolenku k lovu, včetně sumáře, odevzdat nejpozději do 15.1.2023 buď v úřední hodiny do kanceláře p. s. Brno 4, nebo prokazatelně poštou (doporučeně).
 8. Členové, kteří žádají vyřízení dokladů poštou musí provést :
  Na adresu PS zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek (oboustr. kopii), povolenku k lovu a sumář do 15.1.2023, nebo podací lístek dle bodu 7, případně kopii dokladů dle bodu 2, 4, 9.
  Dále zaslat příslušnou částku za uvedené platby včetně poštovného 150,- Kč. Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně a to po připsání hrazené částky na účet PS. V případě, že podklady nebudou kompletní, bude žádost odložena bez vyřízení.
 9. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet PS, nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení příjemci rozpis plateb (dle žádanky). K výdeji povolenky je nutné přiložit potvrzení o platbě vytištěné z počítače, nebo kopii poštovní složenky, bez toho nebude povolenka vydána.
  Číslo účtu: 127 910 853 / 0300 Var. symbol: uveďte evid. číslo člena.
 10. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s, p.s. Brno 4, Ondráčkova 129, 628 00, Brno
  • !!! V prosinci 2022 nebudou povolenky vydávány !!!
  • Leden 2023          3.1. – 12.1.          úterý a čtvrtek          10-12 hod.          15-17 hod.
  • Leden 2023        17.1. – 31.1.          úterý a čtvrtek                                     15-17 hod.
  • Únor 2023            2.2. –   9.2.          úterý a čtvrtek                                      15-17 hod.
  • Únor 2023          14.2. – 28.2.          úterý a čtvrtek           10-12 hod.          15-17 hod.
  • Březen – duben                                každý čtvrtek                                       15-17 hod.
  • Květen – Listopad                             každý čtvrtek v lichém týdnu               15-17 hod.
 11. Informace pro případné nové členy :
  • Školení nových členů se uskuteční : 11.3.2023, 1.4.2023 a 9.9.2023 vždy v 8,00 hod., v klubovně pobočného spolku Brno 4, Ondráčkova 129 – Líšeň. Zájemci o školení se musí registrovat na stránkách spolku – www.mrsbrno4.cz
 12. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 25. 3. 2023 v 9,00 hod. v Brně Líšni, Základní škola Holzova, ul. Holzova 1.

Přejeme všem našim členům pevné zdraví , štěstí a hodně úlovků v roce 2023 !

tel: kancelář          +420702202825 – pouze v den a hodiny výdeje

e-mail:                     info@mrsbrno4.cz

www:                       www.mrsbrno4.cz

S pozdravem „Petrův zdar“

výbor p. s. Brno4, MRS z.s.