Aktuálně

DETSKE-RYBARSKE-ZAVODY-2022

pozvanka

InfoJMK

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a štastný a veselý nový rok

Oprava datumu výroční členské schůze p.s. Brno 4: 19.3.2022

Školení nových členů:

 • 11.září 2021

Školení se uskuteční letos naposled .Vzhledem k omezením je nutné se registrovat na tel. 728570277 a na info@mrsbrno4.cz

DETSKE-RYBARSKE-ZAVODY-HOLASKY-2021

Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybářky,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:
1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 zdůvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, s okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže
se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
– minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené
Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek. 

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 8. července 2021 zemřel náš dlouholetý člen, kolega a kamarád Jaroslav Polívka.

Děkujeme za vše co pro rybáře vykonal.

Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

parte

Ve čtvrtek 8.4.2021 bude kancelář mimořádně uzavřena.Nebude tedy probíhat výdej povolenek.

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 19.3.2021 v zveřejnilo Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:
Rybářství:
Výkon rybářského práva

 • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021
 • výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Informace ke schůzi 2021 byly doplněny o zprávu hospodáře.

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

 • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

 • individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
 • rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

 • výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky v rybářství:

 • zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Zdroj: http://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html

Školení nových členů se uskuteční distančně  .Vzhledem k omezením je nutné se registrovat na tel. 728570277 a na info@mrsbrno4.cz

Nejdůležitější informace a aktuality k odložené schůzi naleznete zde.

Doplnění informaci Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 – vydáno 2.3.2021
Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. 
Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.
Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.
Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.
viz: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-od-1-3-2021.html

Vážené rybářky a rybáři,
na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

K problematice vydalo Ministerstvo zemědělství ČR následující stanovisko: 
Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. 

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:
Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/dopad-omezeni-myslivosti-a-rybarstvi-po.html

!!! POZOR !!! Výroční členská schůze p.s. Brno 4 i m.s. Holásky je z důvodu pandemie ZRUŠENA !!! O náhradním termínu pro p.s. Brno 4 Vás budeme informovat, pro m.s. Holásky je zrušena bez náhrady.

Pro rok 2021 bylo schváleno prodloužení termínu pro zaplacení členského příspěvku do konce dubna.

Hledáme stolaře na výrobu nábytku do naší nové kanceláře.

Výbor PS Brno4 MRS. info@mrsbrno4.cz

Školení mládeže dne 8.1.2021 je z důvodu pandemie ZRUŠENO.Náhradní termíny budou oznámeny dle situace .

Informace o povinnosti dodržování hygienických podmínek při výdeji povolenek po dobu účinnosti opatření PES 5

K výdejnímu okénku za vstupní dveře je povolen vstup vždy pouze jedné osoby, která bude mít povinné ochranné pomůcky na ústech a nosu (rouška, respirátor). Tato osoba po vstupu použije desinfekční prostředek, který je k dispozici před výdejním okénkem. Ostatní žadatelé musí mít povinné ochranné pomůcky a musí dodržovat rozestupy 2 m. Při nedodržování těchto a obecných předpisů bude výdej povolenek u okénka okamžitě ukončen a nadále bude prováděn pouze bezkontaktní formou, tj. korespondenčně. Platby v hotovosti pouze výjimečně, využijte možnost úhrady platební kartou u okénka. 1 osoba může vyřídit max. 2 povolenky.

Výbor pobočného spolku Brno 4

Školení mládeže dne 13.11.2020 a 11.12. je z důvodu pandemie ZRUŠENO.Náhradní termíny budou oznámeny dle situace v lednu.

Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti
S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.
Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti.
V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme.
V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

 

 

 Pozor změna:

školení nových členů se uskuteční 19.9.2020 v 8,00 hod. v klubovně v HOLÁSKÁCH

 

 

 

 

Od 30.4.2020 obnoven provoz kanceláře dle rozpisu.

 

Informace MZe - myslivost - ryby - včely

                      

Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 7. 3. 2020 v 9,00 hod. v Brně Líšni,  Základní škola Holzova, ul. Holzova 1

 
 
 
Od 1.1.2020 je možno při výdeji povolenek platit kartou.
 
V sekci ke stažení nyní naleznete sumáře.
 
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění:
dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářtví, není nádrž Cetkovice 2 (Vrbovec) součást rybářského revíru Žďárná 1. Na nádrži není povolen výkon rybářského práva a neplatí zde povolenka k lovu ryb.


 

 

 

 

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 25.5. 2019, propozice naleznete zde.

 

 
 
Změna termínů brigád na rybárně v Holáskách:
 • 9. března 2019          ——>          18. května 2019
 • 23. března 2019
 • 14. září 2019
 • 28. září 2019
 • 12. října 2019          ——>          5. října 2019
 
 
Schválené změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech:
 • na rybářském revíru Býkovka 1A, nádrži Oborský v k.ú. Černá Hora, platí s okamžitou platností, na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 28.3.2019, zákaz lovu z hráze (v terénu označeno tabulemi).
 • z rybářského revíru Brodecký potok 1 byly právoplatným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy vyjmuty nádrže Doloplazy I a Doloplazy II v k.ú. Doloplazy. Na těchto nádržích již neplatí povolenka k lovu ryb vydávána Moravským rybářským svazem, z.s.

 

Pozvánka:

Zvema všechny členy p.s.Brno 4 MRS na výroční členskou schůzi,která se koná 9.3.2019 v 9,00hod na ZŠ Holzova v Líšni.

Výbor p.s.Brno4

 

 

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

 

Upozornění:

Z důvodu nesouladu s platnými právními předpisy nebudou od roku 2019 vydávány  bezplatné povolenky pro členy starší 80 roků.

Důležité upozornění:

Bez odevzdání řádně vyplněného a podepsaneného formuláře GDPR /přiložen k žádance/ není možno vydat povolenku pro rok 2019.

 

 

Vážení rybáři, dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnské nádrži (rybářský revír – 461 024 – Dyje 5) bude od 13. 8. 2018 do 18. 8. 2018 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů – Stairs 2 Hell 2018, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s.  V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodním úseku a také v ochranném pásmu v době od pondělí 13. srpna 2018 do soboty 18. srpna 2018. Dále v souvislosti s konáním závodu také platí zákaz lovu z  lodí v době od soboty 11. srpna 2018 do soboty 18. srpna 2018. Po celou dobu platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úsek. Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen. Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz Děkujeme za pochopení.

3

 

 

 

 

 

Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:

č. 461 182 Želetavka 2B:

v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!!

č. 461 400 Želetavka 2C:

popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.

Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

 č. 461 023 Dyje 4A:

doplnění věty: Na revíru platí Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2018


 

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.7.2018 vyhlášen a do platnosti svazové povolenky zařazen nový rybářský revír Jaroměřice 1B !!!

 

 

 

Mimořádný výdej povolenek bude dne 28.6.2018 od 15 do 17 hod. místo 5.7.2018/státní svátek/.

Dětské rybářské závody se konají 19.5.2018 na rybníku Lávka v Holáskách.

Zůčastnit se mohou všichni držitelé platných povolenek do 15 roků. Prezentace proběhne od 6,00hod.

Podrobný rozpis ZDE nebo na rybariholasky.cz


Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil

změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

 

 


2018

Přejeme našim členům a příznivcům klidné a pohodové vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2018!

Výbor p.s. Brno 4 MRS z.s.

Výroční členská schůze se konala 3.března v 9,00 ve škole na Holzově ulici v Líšni.

Do sekce Informace jsme se souhlasem autora – dlouholetého kronikáře našeho spolku p. Vaňka umístili článek o Líšeňské Říčce. Stojí za přečtení!

Všem členům našeho p.s. jsme rozeslali Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, jedná se o cca 2300 adres, udaných členy. Z důvodu nedoručitelnosti zatím bylo poštou vráceno cca 60 zásilek. Za poštovné jsme ČP zaplatili cca 30 000 Kč. Důrazně žádáme členy, kteří mají změněnou adresu o aktualizaci při příležitosti úhrady členství, nebo povolenek. Nezapomeňte vrátit vyplněné sumáře a záznamy o docházce!

Přehled zarybnění 2017 a úlovků 2016 nyní najdete v sekci Pro členy – zarybnění.

Na konci listopadu se uskutečnila každoroční  kontrola hospodaření našeho spolku za rok 2017. Ze strany MRS z.s. nebyly vzneseny žádné připomínky, předložené dokumenty byly schváleny, včetně zarybnění našich revírů. Vzhledem k požadavku některých členů našeho spolku na zveřejnění zarybnění také na našich stránkách, jsou údaje o zarybnění zpracovávány do přehledných tabulek. Následně budou k dispozici na těchto stránkách. Všem členům byly rozeslány Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, včetně informací a pokynů. Upozorňujeme členy, že první výdej povolenek v novém  roce  je 4. ledna 2018 !!!

Pro kontakt s naším pobočným spolkem používejte nadále jen tuto e-mailovou adresu: info@mrsbrno4.cz, původní adresa už není platná.

Termíny školení mládeže 2017 – 2018 najdete v sekci Mládež – Rybářský kroužek.

Úřední hodiny, včetně výdeje povolenek byly upraveny – viz Pro členy – pokyny 2018.

Po jarním vysazení se na našich revírech projevilo zaplísnění nasazených kaprů a s tím spojený úhyn ryb. Uhynulé ryby byly dle možností průběžně likvidovány. Situace byla řešena s dodavatelem, který přistoupil na náhradní dodávku zdravých ryb v množství odpovídajícím úhynu. Tyto ryby již byly vysazeny. Upozorňujeme rybáře, že ulovené nemocné ryby nesmí být pouštěny zpět do vody.  Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost šíření nákazy. (Bližší podmínky k výkonu rybářského  práva na vodách mimopstruhových, str. 8)

Zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bylo v pondělí 16. dubna.

Naše nové stránky jsou plně funkční, kromě galerie, do které budou postupně přidávány nové fotografie. Děkuji autorovi a všem spolutvůrcům. Předseda p.s.

Výroční členské schůze se zúčastnilo 85 členů (v roce 2016 88 členů). K 31.12.2016 má náš spolek 2 327 členů, z toho 2113 dospělých. Co k tomu dodat. Všem, kteří přišli, děkujeme.