Pár dní před zahájením pstruhové sezóny se náš pstruhový revír zarybňuje pstruhem duhovým z umělého odchovu a ani letos tomu nebylo jinak.

Ve čtvrtek 13.4.2023 proběhlo první kolo zarybnění, které se bude opakovat v nepravidelných intervalech až do června, v závislosti na stavu a teplotě vody. Jako první přišel na řadu Hádecký rybník, poté se pstruzi vysadili do Horneku a zbytek ryb putoval do nádrže U Muchovy boudy.

Po vyřešení situace s předáváním majetku novému správci v letech 2021 a 2022 (Lesy ČR – Vojenské lesy – Lesy ČR) se podařilo pro náš spolek vyjednat a uzavřít s Lesy ČR novou pachtovní smlouvu k rybníku Hornek na další období, ze které nám však vyplývají i nové povinnosti týkající se údržby hráze od náletových dřevin, pravidelných kontrol přítoku na tzv. vpustku, výtoku a stavu hladiny, ale také úklid odpadků, které po sobě nezřídka zanechají i naši kolegové… Důležité však je, že náš unikátní pstruhový revír, tedy kaskáda na sebe navazujících rybníků – Hádecký, Hornek, Muchova Bouda a potok tyto rybníky propojující, zůstane i nadále zachován k užívání pro členy (nejen) našeho spolku.

Hornek letos nebývale prokoukl
Duháci se vysazují v lovné velikosti
Zarybnění Horneku proběhlo na více místech
Přesun ryb U Muchové boudy proběhl pomocí rukávu

Letos bylo našemu p.s. nabídnuto vysadit i několik trofejních pstruhů potočních, kteří ukončili svou „kariéru“ jako generační chovné ryby. Doufáme, že tyto krásné ryby nadměrné velikosti potěší šťastlivce především z řad našeho spolku.

Přejeme všem „pstruhařům“ úspěšnou zahájenou!