V souvislosti s připravovaným vypuštěním a slovením nádrže Rychlovská v k.ú. Rychlov, rybářský revír Brtnice 1A v podzimních měsících z důvodu posouzení technického stavu vodního díla a provedení TBD, se s platností od 17. 6. 2023 stanovují Bližší podmínky výkonu rybářského práva následně:

1. Počet a množství úlovků se upravuje dle podmínek stanovených platnou legislativou.

2. Lovné míry ryb se upravují dle podmínek stanovených platnou legislativou.

Stanovené podmínky platí do odvolání.