Přes veškerou snahu vytvoření klidového území pro kriticky ohroženého živočicha nedošlo k jeho zahnízdění, resp. k odchovu potomstva.

Za těchto okolností se počínaje dnem 17. 5. 2023 opět povoluje lov v rybářském revíru Dyje 13/1 dle podmínek stanovených BPVRP.

POZOR!  REVÍR DYJE 13/1 VČETNĚ PŘÍSTUPOVÝCH CEST JE DO 30.6.2023 DOČASNĚ UZAVŘEN PRO VSTUP A VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA Z DŮVODU OCHRANY HNÍZDĚNÍ KRITICKY OHROŽENÉHO ŽIVOČICHA

V březnu 2023 byla Správa NP informována o pokusu zahnízdění orla mořského na území NP Thayatal v bezprostřední blízkosti státní hranice v oblasti revíru 13/1. Jde o první pokus hnízdění na území NP Podyjí/Thayatal od jejich vzniku.

Z toho důvodu se Správa NP rozhodla vyloučit veškeré vstupy osob, které nejsou bezpodmínečně nutné, do té části klidového území, která je pro dravé ptáky v potenciálním dohledu při jejich přeletech v bezprostředním okolí hnízda.