Pokyny 2017

1. Nárok na poloviční povolenku  mají:
  - držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ( MP 500,-  P 500,-) doložit příslušným dokladem
  - studenti od 18 do 26 let            ( MP 500,-  P 500,-) doložit příslušným dokladem.
  Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce,
  ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů.

2. Členský příspěvek platí všichni členové - úhrada nejpozději do konce února 2017 !!!
  Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek do konce února, musí pro vydání rybářských dokladů
  uhradit i zápisné ve výši 1.000,- Kč.

3. Povolenku k lovu, včetně sumáře odevzdat nejpozději do 15. 1. 2017, a to buď v úřední hodiny do
  kanceláře p. s. Brno 4, nebo prokazatelně poštou (doporučeně).

4. Pro vydání členství a povolenky je nutno předložit: členskou legitimaci, platný rybářský lístek,
  vyplněnou "Žádanku" a doklad o odevzdání sumáře a docházky k vodě.

5. Členové, kteří žádají vyřízení dokladů poštou, musí provést:
   - na adresu MO zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek, povolenku
   k lovu a sumář (do 15.1.), nebo podací lístek dle bodu 6, případně kopii dokladů (ZTP ...)
  - zaslat příslušnou finanční částku za uvedené platby včetně poštovného 100,- Kč.
  Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně. V případě, že podklady nebudou kompletní,
  bude žádost odložena bez vyřízení.

6. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet p. s., nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení
  příjemci rozpis plateb (dle žádanky).
  Číslo účtu:    127 910 853 / 0300
  Var.symbol:  uveďte evidenční číslo člena (je uvedeno na legitimaci).

7. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s., p.s. Brno 4: (628 00  Brno - Líšeň , Ondráčkova 129)
    PROSINEC      2016 - 15. prosince v čase 15 - 17 hod. - pro rok 2017
    LEDEN         2017 - (od 03. do 12.) každé úterý a čtvrtek od 10 - 12 a od 15 - 17 hod.
    LEDEN         2017 - (od 17. do 31.) každé úterý a čtvrtek od 15 - 17 hod.
    ÚNOR          2017 - (od 02. do 09.) každé úterý a čtvrtek od 15 - 17 hod.
    ÚNOR            2017 - (od 14. do 28.) každé úterý a čtvrtek od 10 - 12 a od 15 - 17 hod.
    BŘEZEN - DUBEN  2017 - každý čtvrtek od 15 - 17 hod.
	1.6.2017	15 - 17 hod.
	15.6.2017	15 - 17 hod.
	29.6.2017	15 - 17 hod.
	13.7.2017	15 - 17 hod.
	27.7.2017	15 - 17 hod.
	10.8.2017	15 - 17 hod.
	24.8.2017	15 - 17 hod.
	14.9.2017	15 - 17 hod.
	5.10.2017	15 - 17 hod.
	19.10.2017	15 - 17 hod.
    Telefonní číslo (511 111 811) je k dispozici vždy v den a době výdeje.

8. Informace pro případné nové členy:
  - školení nových členů se uskuteční v klubovně pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. - Ondráčkova 129,
   628 00 Brno - Líšeň
  - termíny školení 11. února, 25. března a 18. listopadu 2017, vždy v 8:00 hod. 

9. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 4. 3. 2017 v 9:00 hod. v Brně-Líšni,
  Holzova ul. (Základní škola).

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2017 !!!

Komentáře jsou vypnuty.