Činnost

Rybářský spolek Brno 4  obhospodařuje tři revíry

 

Mimopstruhový revír Líšeňská říčka 1 – 461 075

Pstruhový revír Líšeňská říčka 2 – 463 038

Mimopstruhový revír Ivanovický potok 1 – 461 041

Popis a charakteristika jednotlivých revírů :

 

Mimopstruhový revír Líšeňská říčka 1 – 461 075

délka 19 km, 19,0 ha
Přítok Cézavy. Od ústí do Cézavy v Měníně až po těleso hráze nádrže u Muchovy boudy se všemi přítoky mimo Ponětovickou závlahovou nádrž.

K revíru patří nádrže :

Pod Hrádkem
v katastrálním území
Líšeň
6,1 ha

U Kadlece
v katastrálním území
Líšeň
5,4 ha

 Pstruhový revír Líšeňská říčka 2 – 463 038

délka 8,0 km, 7,0 ha
Přítok Cézavy. Od hráze u Muchovy boudy až k mostu silnice Ochoz-Hostěnice.

K revíru patří nádrže :
U Muchovy boudy
v katastrálním území
Líšeň
1,7 ha

Pod Hornekem
v katastrálním území
Líšeň
0,9 ha

Pod Hádkem
v katastrálním území
Ochoz
2,2 ha

Mimopstruhový revír Ivanovický potok 1 – 461 041

délka 10,0 km, 15,0 ha
Přítok Svratky. Od ústí do Svratky v Rajhradicích až k pramenům.

K revíru patří nádrže :
Kašpárkovo jezero
v katastrálním území
Br. Ivanovice
0,9 ha

Typfl
v katastrálním území
Br. Ivanovice
0,6 ha

Kmuničkovo jezero
v katastrálním území
Holásky
0,3 ha

Roučkovo jezero
v katastrálním území
Holásky
1,0 ha

Ledárenské jezero
v katastrálním území
Holásky
0,6 ha

Plavecké jezero
v katastrálním území
Holásky
0,7 ha

Strakovo jezero
v katastrálním území
Holásky
0,4 ha

Kocábka
v katastrálním území
Holásky
0,3 ha

Lávka
v katastrálním území
Holásky
0,3 ha

Opleta
v katastrálním území
Holásky
4,0 ha

Splavisko velké
v katastrálním území
Chrlice
1,3 ha

Splavisko malé
v katastrálním území
Chrlice
0,2 ha

Mimo zarybňování a péči o revíry se naše organizace zabývá také hospodářskou ( výrobní ) činností . Jedná se o pstruží líheň pod rybníkem Hádek, kde ze získaných jiker odchováváme plůdek pstruha obecného a ostroretky stěhovavé a chovné pstruhové potoky v délce 7 km , které slouží k vypěstování odkrmeného plůdku pstruha obecného.

Komentáře jsou vypnuty.