Aktuálně

Dětské rybářské závody se konají 19.5.2018 na rybníku Lávka v Holáskách.

Zůčastnit se mohou všichni držitelé platných povolenek do 15 roků. Prezentace proběhne od 6,00hod.

Podrobný rozpis ZDE nebo na rybariholasky.cz


Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil

změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


2018

Přejeme našim členům a příznivcům klidné a pohodové vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2018!

Výbor p.s. Brno 4 MRS z.s.

Výroční členská schůze se konala 3.března v 9,00 ve škole na Holzově ulici v Líšni.

Do sekce Informace jsme se souhlasem autora – dlouholetého kronikáře našeho spolku p. Vaňka umístili článek o Líšeňské Říčce. Stojí za přečtení!

Všem členům našeho p.s. jsme rozeslali Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, jedná se o cca 2300 adres, udaných členy. Z důvodu nedoručitelnosti zatím bylo poštou vráceno cca 60 zásilek. Za poštovné jsme ČP zaplatili cca 30 000 Kč. Důrazně žádáme členy, kteří mají změněnou adresu o aktualizaci při příležitosti úhrady členství, nebo povolenek. Nezapomeňte vrátit vyplněné sumáře a záznamy o docházce!

Přehled zarybnění 2017 a úlovků 2016 nyní najdete v sekci Pro členy – zarybnění.

Na konci listopadu se uskutečnila každoroční  kontrola hospodaření našeho spolku za rok 2017. Ze strany MRS z.s. nebyly vzneseny žádné připomínky, předložené dokumenty byly schváleny, včetně zarybnění našich revírů. Vzhledem k požadavku některých členů našeho spolku na zveřejnění zarybnění také na našich stránkách, jsou údaje o zarybnění zpracovávány do přehledných tabulek. Následně budou k dispozici na těchto stránkách. Všem členům byly rozeslány Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, včetně informací a pokynů. Upozorňujeme členy, že první výdej povolenek v novém  roce  je 4. ledna 2018 !!!

Pro kontakt s naším pobočným spolkem používejte nadále jen tuto e-mailovou adresu: info@mrsbrno4.cz, původní adresa už není platná.

Termíny školení mládeže 2017 – 2018 najdete v sekci Mládež – Rybářský kroužek.

Úřední hodiny, včetně výdeje povolenek byly upraveny – viz Pro členy – pokyny 2018.

Po jarním vysazení se na našich revírech projevilo zaplísnění nasazených kaprů a s tím spojený úhyn ryb. Uhynulé ryby byly dle možností průběžně likvidovány. Situace byla řešena s dodavatelem, který přistoupil na náhradní dodávku zdravých ryb v množství odpovídajícím úhynu. Tyto ryby již byly vysazeny. Upozorňujeme rybáře, že ulovené nemocné ryby nesmí být pouštěny zpět do vody.  Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost šíření nákazy. (Bližší podmínky k výkonu rybářského  práva na vodách mimopstruhových, str. 8)

Zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bylo v pondělí 16. dubna.

Naše nové stránky jsou plně funkční, kromě galerie, do které budou postupně přidávány nové fotografie. Děkuji autorovi a všem spolutvůrcům. Předseda p.s.

Výroční členské schůze se zúčastnilo 85 členů (v roce 2016 88 členů). K 31.12.2016 má náš spolek 2 327 členů, z toho 2113 dospělých. Co k tomu dodat. Všem, kteří přišli, děkujeme.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.