Aktuálně

Pro kontakt s naším pobočným spolkem používejte nadále jen tuto e-mailovou adresu: info@mrsbrno4.cz, původní adresa už není platná.

Termíny školení mládeže 2017 – 2018 najdete v sekci Mládež – Rybářský kroužek.

Úřední hodiny, včetně výdeje povolenek byly upraveny – viz Pro členy – pokyny 2017.

Po jarním vysazení se na našich revírech projevilo zaplísnění nasazených kaprů a s tím spojený úhyn ryb. Uhynulé ryby byly dle možností průběžně likvidovány. Situace byla řešena s dodavatelem, který přistoupil na náhradní dodávku zdravých ryb v množství odpovídajícím úhynu. Tyto ryby již byly vysazeny. Upozorňujeme rybáře, že ulovené nemocné ryby nesmí být pouštěny zpět do vody.  Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost šíření nákazy. (Bližší podmínky k výkonu rybářského  práva na vodách mimopstruhových, str. 8)

Zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bude v neděli 16. dubna.

Naše nové stránky jsou plně funkční, kromě galerie, do které budou postupně přidávány nové fotografie. Děkuji autorovi a všem spolutvůrcům. Předseda p.s.

Výroční členské schůze se zúčastnilo 85 členů (v roce 2016 88 členů). K 31.12.2016 má náš spolek 2 327 členů, z toho 2113 dospělých. Co k tomu dodat. Všem, kteří přišli, děkujeme.

Dne 4.3. 2017 se koná  v 9:00 hod. v Brně Líšni, Holzova (základní škola) výroční členská schůze p.s. Brno 4. Srdečně Vás zveme.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.