Aktuálně

Mapa S2H 2019

Vážení rybáři, dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnské nádrži (rybářský revír – 461 024 – Dyje 5) bude od 6. 10. 2019 do 12. 10. 2019 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů – Stairs 2 Hell 2019, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s.  V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodním úseku v době od neděle 6. října 2018 do soboty 12. října 2019. Dále v souvislosti s konáním závodu také platí zákaz lovu z  lodí v době od neděle 6. října 2018 do soboty 12. října 2019. Po celou dobu platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úsek. Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen. Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění:
dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářtví, není nádrž Cetkovice 2 (Vrbovec) součást rybářského revíru Žďárná 1. Na nádrži není povolen výkon rybářského práva a neplatí zde povolenka k lovu ryb.


 

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 25.5. 2019, propozice naleznete zde.

Změna termínů brigád na rybárně v Holáskách:
  • 9. března 2019          ——>          18. května 2019
  • 23. března 2019
  • 14. září 2019
  • 28. září 2019
  • 12. října 2019          ——>          5. října 2019
Schválené změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech:
  • na rybářském revíru Býkovka 1A, nádrži Oborský v k.ú. Černá Hora, platí s okamžitou platností, na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 28.3.2019, zákaz lovu z hráze (v terénu označeno tabulemi).
  • z rybářského revíru Brodecký potok 1 byly právoplatným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy vyjmuty nádrže Doloplazy I a Doloplazy II v k.ú. Doloplazy. Na těchto nádržích již neplatí povolenka k lovu ryb vydávána Moravským rybářským svazem, z.s.

Pozvánka:

Zvema všechny členy p.s.Brno 4 MRS na výroční členskou schůzi,která se koná 9.3.2019 v 9,00hod na ZŠ Holzova v Líšni.

Výbor p.s.Brno4

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1M vyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s..

Upozornění:

Z důvodu nesouladu s platnými právními předpisy nebudou od roku 2019 vydávány  bezplatné povolenky pro členy starší 80 roků.

Důležité upozornění:

Bez odevzdání řádně vyplněného a podepsaneného formuláře GDPR /přiložen k žádance/ není možno vydat povolenku pro rok 2019.

Vážení rybáři, dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnské nádrži (rybářský revír – 461 024 – Dyje 5) bude od 13. 8. 2018 do 18. 8. 2018 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů – Stairs 2 Hell 2018, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s.  V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodním úseku a také v ochranném pásmu v době od pondělí 13. srpna 2018 do soboty 18. srpna 2018. Dále v souvislosti s konáním závodu také platí zákaz lovu z  lodí v době od soboty 11. srpna 2018 do soboty 18. srpna 2018. Po celou dobu platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úsek. Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen. Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz Děkujeme za pochopení.

3

 

Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:

č. 461 182 Želetavka 2B:

v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!!

č. 461 400 Želetavka 2C:

popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.

Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

 č. 461 023 Dyje 4A:

doplnění věty: Na revíru platí Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2018


Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.7.2018 vyhlášen a do platnosti svazové povolenky zařazen nový rybářský revír Jaroměřice 1B !!!

Mimořádný výdej povolenek bude dne 28.6.2018 od 15 do 17 hod. místo 5.7.2018/státní svátek/.

Dětské rybářské závody se konají 19.5.2018 na rybníku Lávka v Holáskách.

Zůčastnit se mohou všichni držitelé platných povolenek do 15 roků. Prezentace proběhne od 6,00hod.

Podrobný rozpis ZDE nebo na rybariholasky.cz


Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil

změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


2018

Přejeme našim členům a příznivcům klidné a pohodové vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2018!

Výbor p.s. Brno 4 MRS z.s.

Výroční členská schůze se konala 3.března v 9,00 ve škole na Holzově ulici v Líšni.

Do sekce Informace jsme se souhlasem autora – dlouholetého kronikáře našeho spolku p. Vaňka umístili článek o Líšeňské Říčce. Stojí za přečtení!

Všem členům našeho p.s. jsme rozeslali Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, jedná se o cca 2300 adres, udaných členy. Z důvodu nedoručitelnosti zatím bylo poštou vráceno cca 60 zásilek. Za poštovné jsme ČP zaplatili cca 30 000 Kč. Důrazně žádáme členy, kteří mají změněnou adresu o aktualizaci při příležitosti úhrady členství, nebo povolenek. Nezapomeňte vrátit vyplněné sumáře a záznamy o docházce!

Přehled zarybnění 2017 a úlovků 2016 nyní najdete v sekci Pro členy – zarybnění.

Na konci listopadu se uskutečnila každoroční  kontrola hospodaření našeho spolku za rok 2017. Ze strany MRS z.s. nebyly vzneseny žádné připomínky, předložené dokumenty byly schváleny, včetně zarybnění našich revírů. Vzhledem k požadavku některých členů našeho spolku na zveřejnění zarybnění také na našich stránkách, jsou údaje o zarybnění zpracovávány do přehledných tabulek. Následně budou k dispozici na těchto stránkách. Všem členům byly rozeslány Žádanky o vydání členství a povolenek na r. 2018, včetně informací a pokynů. Upozorňujeme členy, že první výdej povolenek v novém  roce  je 4. ledna 2018 !!!

Pro kontakt s naším pobočným spolkem používejte nadále jen tuto e-mailovou adresu: info@mrsbrno4.cz, původní adresa už není platná.

Termíny školení mládeže 2017 – 2018 najdete v sekci Mládež – Rybářský kroužek.

Úřední hodiny, včetně výdeje povolenek byly upraveny – viz Pro členy – pokyny 2018.

Po jarním vysazení se na našich revírech projevilo zaplísnění nasazených kaprů a s tím spojený úhyn ryb. Uhynulé ryby byly dle možností průběžně likvidovány. Situace byla řešena s dodavatelem, který přistoupil na náhradní dodávku zdravých ryb v množství odpovídajícím úhynu. Tyto ryby již byly vysazeny. Upozorňujeme rybáře, že ulovené nemocné ryby nesmí být pouštěny zpět do vody.  Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost šíření nákazy. (Bližší podmínky k výkonu rybářského  práva na vodách mimopstruhových, str. 8)

Zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bylo v pondělí 16. dubna.

Naše nové stránky jsou plně funkční, kromě galerie, do které budou postupně přidávány nové fotografie. Děkuji autorovi a všem spolutvůrcům. Předseda p.s.

Výroční členské schůze se zúčastnilo 85 členů (v roce 2016 88 členů). K 31.12.2016 má náš spolek 2 327 členů, z toho 2113 dospělých. Co k tomu dodat. Všem, kteří přišli, děkujeme.

Komentáře jsou vypnuty.